شتر سنگ مشهد

این سنگ کنار روستایی به نام درخت بید می باشد قدمت این سنگ نگاره به چندیدن هزار سال می رسد و به دوران نو سنگی برمی گردد. انواع اشکال موجود این سنگ نگاره اکثرا حیوانات می باشد و به نوع می توان اعقاید انسان دور نوسنگی را بر روی این سنگ نگاره ها دید به خصوص این که به فضوح می توان حیواناتی مانند بز کوهی شتر دو کاهنه و یک سری حیوانات وحشی را تشخیص داد. اگر برای تور مشهد بلیط مشهد رزرو کردید حتما به این مکان زیبا رفته از این سنگ نگاره ها بازدید کنید.