موزه نان مشهد

یکی از جالب ترین مکان های دیدنی مشهد موزه نان مشهد می باشد، این موزه به منظور شناخت  و ساخت نان های سنتی ایجاد شده است  در این موزه روند تبدیل گندم به آرد در آسیاب به شیوه سنتی و تبدیل آن به نان را به نمایش گذاشته اند و از  و شما می توانید شیوه کار ابزار سنتی مثل آسیاب راببینید در این موزه ابزار ساخت سنتی مثل نان ساج انواع نان های تنوری به نمایش گذشته است و مسافران تور مشهد که علاقه  یادگیری فرهنگ مردم مشهد در این موزه می تواند یکی از بهترین مکان ها برای شناخت بخشی از فرهنگ مردم مشهد باشد.